Ziezo team

Ziezo Team

Bouw

Leerkracht + werkdagen

Leerkracht + werkdagen

KB 1

Brigit van Nassau
maandag

Lotte Serno
di/woe/do/vr

KB 2

Juli Roodbol
ma/di/woe/do/vr

nvt

KB 3

Margaux Damen
ma/di/woe

Maud van Hoving
donderdag/ vrijdag

OB 1

Evy Goevaerts
ma/di/do/vr

Hidde Tuininga
woensdag

OB 2

Jet Verbogt
maandag/ dinsdag

Esther Antonissen
woensdag/donderdag/vrijdag

OB 3

Maartje Haast
ma/di/do/vr

Agnes de Vugt
woensdag

MB 1

Wendy van Ginneken ma/woe/do/vr

Brigit van Nassau
dinsdag

MB 2

Maaike van Greevenbroek
maandag/dinsdag

Monique Deelen
di/woe/do/vr

MB 3

Agnes de Vugt
maandag/ dinsdag

Leonie Roebroek
woe/do/vr

BB 1

Ganima Yilmaz
ma/di/vr

Ellen Brasz
woensdag/donderdag

BB 2

Arnout Visschedijk
ma/di/woe/do/vr

nvt

BB 3

Hidde Tuininga
maandag/ dinsdag

Michelle Valk
Woe/do/vr

Collega’s met een ambulante werkzaamheden.

Directeur

Lucy Derks
ma/di/woe/do/vr

Kwaliteitscoördinator

Elsemieke van den Biggelaar
ma/do/vr

Onderwijsassistent

Kelly Broumels
di/woe/do

Onderwijsassistent

Ursula van Merriënboer
di/do

Vakleerkrachtmuziek

Ronald van Meer
ma

Conciërge

Gerwin Rommens
ma/di/do

Vijf redenen om voor ZieZo te kiezen

De basis van het ontwikkelen en het leren ligt in de eerste levensjaren. Door de komst van de peutergroep in de school zijn we in staat al op een vroeg moment hier zicht en informatie over te verkrijgen. We vinden het belangrijk dat de doorstroom naar de basisschool vloeiend en haast ongemerkt verloopt. Door de samenwerking steeds intensiever te maken en elkaar steeds volledig op de hoogte te houden werken we aan een doorlopende montessori-aanpak van 0 tot en met 12 jaar.

Bij sport en spel BSO Kreukelz richten ze zich voornamelijk op het buiten spelen, sporten en bewegen. Ze hebben bewust gekozen voor een locatie buiten de bestaande schoolgebouwen, een locatie die uitnodigt om te bewegen. 

Vanuit deze visie organiseren ze ook verschillende spellen, spelen en clinics voor tijdens onze overblijfmomenten.

Wij creëren een zo veilig mogelijke omgeving (dat vinden zowel de leerlingen, de ouders, de inspectie, als het team), waarin de kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Vanuit een veilige omgeving durft een kind namelijk zijn wereld steeds verder te verkennen en wordt het geprikkeld zich te ontwikkelen. Leerkrachten en leerlingen werken samen in een sfeer van wederzijds respect, waarin iedereen in zijn waarde gelaten wordt.

Wij vinden dat ‘belonen en straffen’ ook onder het pedagogisch klimaat valt. De beloning die kinderen krijgen, zit met name in het goed uitvoeren van het werk en niet in het krijgen van een plaatje of iets dergelijks. Straffen zijn in de regel niet zinloos, maar bedoeld om een kind verder te helpen in zijn ontwikkeling. Het moet duidelijk zijn dat er een grens overschreden is, maar dan moet ook meteen helder zijn hoe het anders had gekund.

Het ministerie promoot dat het onderwijs zo wordt ingericht dat er aan de individuele onderwijsbehoefte van ieder afzonderlijk kind wordt voldaan. De wijze hoe een kind tot ontwikkeling en resultaten komt dient duidelijk in beeld te zijn. Hier is de rol van de leerkracht dus erg belangrijk. Hij/zij observeert, signaleert en registreert. De ontwikkelingen van de individuele leerlingen wordt zo goed in de gaten gehouden. Ook het specifieke Montessori Kind VolgSysteem draagt hier aan bij. Hierin volgen we de ontwikkeling van het kind en geven we aan hoe ons handelen zich daar op aanpast. Naast de ontwikkeling van het kind worden dus ook het handelen van de leerkracht en de wijze waarom dat op die manier gebeurt, beschreven.

Dat er naast de ontwikkeling en het leren ook gelet wordt op de opbrengsten mag duidelijk zijn. Hiervoor houden we zicht door het gebruik van het Cito Leerling Volg Systeem. Naar aanleiding van de resultaten worden de uitslagen per bouw besproken aan de hand van de zogenaamde trendanalyses. We bekijken de ontwikkeling zowel op individueel als op groepsniveau. We volgen de ontwikkeling van een groep gedurende de onderwijstijd, alsmede de opbrengsten van verschillende afgelopen jaren van een bouw. Indien er opvallende zaken aan het licht komen, zal dat er toe leiden dat we ons onderwijs hierop zullen aanpassen. Natuurlijk gaat hier gedegen onderzoek aan vooraf.

Onderwijs en opvoeding zijn volgens Maria Montessori onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vandaar dat wij vinden dat – vanaf de dag dat uw kind naar school gaat – ouders/verzorgers en leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de opvoeding. Het is belangrijk dat er zowel in de school- als in de thuissituatie zoveel mogelijk overeenkomsten zijn in de visie op het kind.

Ouders/verzorgers en leerkrachten moeten vertrouwen uitstralen en vertrouwen hebben in het eigen kunnen van het kind. Als het kind respect ontvangt voor zijn groeiende zelfstandigheid en zijn ontwikkeling en interesse in de wereld, creëren we voorwaarden waardoor een kind in staat is kennis tot zich te nemen en uit te groeien tot een mondige en creatieve wereldburger.