Voor/naschoolse opvang

Voor/naschoolse opvang

We werken nauw samen met Kinderopvang en BSO van Kreukelz of Kober. Veel kinderen van onze school maken gebruik van de voor- en naschoolse opvang. Ouders kiezen hier bewust voor vanwege eenzelfde visie en kijk op kinderen die Montessorischool ZieZo ook heeft.

Bij sport en spel BSO Kreukelz richten zij zich voornamelijk op het buiten spelen, sporten en bewegen. Ze hebben bewust gekozen voor een locatie buiten de bestaande schoolgebouwen, een locatie die uitnodigt om te bewegen.

Meer informatie of aanmelden kan via:  www.kreukelz.nl

Op het terrein van de basisschool bevindt zich tevens een gebouw van Kober. Hierin vestigt zich het kinderdagverblijf en de voor- en naschoolse opvang (BSO).

Ombs ZieZo werkt ook samen met Kober Kindercentra. In naast/de school bieden ze goede, professionele kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 13 jaar.

Meer informatie of aanmelden kan op www.kober.nl