Verlof aanvragen/Leerplicht

Verlof aanvragen/Leerplicht

In 1994 is de leerplichtwet aanzienlijk aangescherpt. De directeur van de school kan niet meer zomaar vrij geven na een vriendelijk verzoek van ouders. Alle verzoeken voor extra vrije dagen dienen schriftelijk en met redenen omkleed , gedaan te worden bij de directeur, middels een verlofformulier.

Als u uw kind inschrijft bij de Montessorischool betekent dit ook dat u instemt met de regels van de school en met de regels waar de school zich aan moet houden ivm. De wet en regelgeving vanuit de overheid.

Op de site van het ministerie vindt u meer informatie over de leerplicht in Nederland

Bij de directeur kunt u een verlofformulier ophalen.