Overblijven

Overblijven

Op onze school blijft in principe iedereen over. Dit bevordert de sociale interactie en geeft een gevoel van samenzijn. De kinderen eten bij de eigen leerkracht in de klas. Dit gebeurt een kwartier voor het buiten spelen. Tijdens de lunch besteden we o.a. aandacht aan gezond eetgedrag en lezen we bijvoorbeeld voor.

De kinderen van de kleuter- en de onderbouw spelen buiten van 12.15 – 12.45 uur. De kinderen van de midden- en bovenbouw doen dat van 13.00 – 13.30 uur. Bij slecht weer spelen de kinderen in de klassen.

Sinds het schooljaar 2018-2019 zijn we samen gaan werken met Kreukelz, sport- en spel BSO. Zij organiseren voor ombs ZieZo de overblijfmomenten. Vanuit hun visie op bewegen tijdens vrije momenten wordt het overblijven nu georganiseerd. Alle overblijfouders zijn in het bezit van een certificaat ‘verantwoord overblijven’, of gaan dit behalen.

Vanuit de vrijwillige overblijfbijdrage worden de pedagogische medewerkers van Kreukelz ingehuurd, ontvangen de overblijfouders een vrijwilligersvergoeding en worden materialen aangeschaft.