Oudervereniging

Oudervereniging

Hierbij stellen wij ons, als het nieuwe bestuur van de oudervereniging, graag aan jullie voor (van links naar rechts).

 • Mark Schoot Uiterkamp (penningmeester)
 • Hanneke Willemen (secretaris)
 • Noortje Verbogt (vice voorzitter) &
 • Bas van Sprundel (voorzitter).

Alle ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen van ZieZo zijn automatisch lid van de OV. De leden van de OV benoemen het dagelijks bestuur van de vereniging, bestaande uit een voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester en secretaris.

Mocht je vragen hebben, trek ons gerust aan ons jasje als je ons ziet lopen op of rond het schoolplein!

Bestuursleden per 18 September 2017

 • Voorzitter; Meike van Wezel
 • Vice-voorzitter; Anita Balkhuijzen
 • Secretaris; Katja Schoot Uiterkamp
 • Penningmeester; Kim Sacharias.

Het dagelijks bestuur zorgt voor de begroting en het financiële beheer van de OV. Daarnaast onderhouden zij de contacten met directie/leerkrachten/klassenouders/MR en bereiden zij de Algemene Ledenvergadering en vergaderingen met klassenouders voor.

Als ouder/verzorger kunt u zich jaarlijks aanmelden om klassenouder te worden. Aan het einde van het schooljaar ontvangt u een oproep hiervoor. Het dagelijks bestuur benoemt jaarlijks in overleg met het team per klas 1 of 2 klassenouders. De klassenouders organiseren met de leerkrachten de schoolbrede activiteiten, zoals Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst en Carnaval en ondersteunen op verzoek van de leerkracht bij activiteiten in de klas. Leerkrachten en klassenouders kunnen gedurende het jaar overige ouders/verzorgers vragen voor ondersteuning/hulp bij activiteiten.

Het dagelijks bestuur van de OV, de klassenouders en de directie van ZieZo vergaderen 6 a 7 keer per jaar op woensdagochtend om 9.00 uur op school. De data kunt u vinden in de jaarplanner. Alle ouders/verzorgers zijn vrij om deze OV-vergadering als toehoorder bij te wonen. Via de wekelijkse nieuwsbrief informeren wij u kort over hetgeen besproken is. Een uitgebreid verslag kunt u vinden onder de link Notulen OV vergadering.

Verslag ALV 15-9-2022

Notulen OV ZieZo 20-11-2019

Voorlopige notulen OV ZieZo 30-08-2019

Algemene Ledenvergadering en ouderbijdrage

Met de vrijwillige ouderbijdrage worden alle activiteiten en schoolreisjes gedurende het schooljaar gefinancierd. De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in de  Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging welke aan het begin van het schooljaar wordt gehouden voor alle ouders/verzorgers. We blikken dan terug op de activiteiten van het voorgaande schooljaar, leggen verantwoording af over de inkomsten en uitgaven en stellen de begroting vast voor het komende schooljaar.

Notulen ALV 11-9-2019

De ouderbijdrage bedraagt in het schooljaar 2020/2021:

Algemene bijdrage: € 30,50 per kind

Aangevuld met:

 • Schoolreis kleuterbouw:  € 20,00 per kind
 • Schoolreis onderbouw: € 7,50 per kind
 • Kamp middenbouw: € 40,00 per kind
 • Werkweek bovenbouw: € 100,00 per kind

De regelingen betreffende uitstroom of instroom in de loop van het schooljaar kunt u vinden in de schoolgids. De statuten en het reglement van de OV is via het secretariaat van de OV voor iedereen verkrijgbaar.

Mocht u vragen, wensen of ideeën hebben voor de OV, dan horen we dat graag. U kunt dan contact opnemen met het dagelijks bestuur via oudervereniging.ziezo@stichtingobo.nl.