Ouders

Ouders

Sinds 1994 is de school gevestigd aan ’t Zand 2, gelegen aan de rand van de wijk Langdonk. Vanaf het schooljaar 2021/2022 staat hier een nieuw gebouw met daarin de twaalf groepen van ZieZo, een speelzaal voor de kleuterbouw en tevens ook de kinderdagopvang van Kreukelz. Er is een aanbouw waarin het kinderdagverblijf van Kober en de BSO zijn gehuisvest.

Op de wettelijke teldatum 2021-2022 telde de school 271 leerlingen.

De leerlingen zijn verdeeld over twaalf groepen: drie kleuterbouwgroepen (vier t/m zes jaar), drie onderbouwgroepen (zes t/m acht jaar), drie middenbouwgroepen (acht t/m tien jaar) en drie bovenbouwgroepen (tien t/m twaalf jaar). Wij spreken heel bewust over bouwgroepen omdat we kinderen de kans willen geven binnen een bouw (twee jaargangen) volledig tot ontwikkeling te komen.

Onze school is een openbare basisschool en is dus voor iedereen toegankelijk, ongeacht culturele, maatschappelijke of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij onderschrijven de beginselen van het openbaar onderwijs in het algemeen en de uitgangspunten en visie van de Stichting Openbaar Basis Onderwijs West-Brabant (Stichting OBO) in het bijzonder. De meeste ouders kiezen er bewust voor hun kind naar een Montessorischool te laten gaan, omdat ze de uitgangspunten van het Montessorionderwijs onderschrijven. ZieZo is de enige Montessorischool in Roosendaal en omgeving en heeft daardoor een regionale functie.