Montessori

Het onderwijs

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de ideeën van Maria Montessori. Maria Montessori, geboren in 1870, was pedagoge en de eerste vrouwelijke arts in Italië.

In ziekenhuizen kwam zij in contact met kinderen. Zij richtte in 1907 het eerste ‘Casa dei Bambini’ op in een krottenwijk in Rome. In dit kindertehuis ontwikkelde Maria Montessori haar opvoedingsmethode, waarin de zelfstandige ontwikkeling van het kind vanuit ‘gevoelige perioden’ centraal staat. In een gevoelige periode kan een kind maximale aandacht en inspanning opbrengen om bepaalde vaardigheden te leren. Wat een kind bijna moeiteloos leert tijdens een gevoelige periode, kost in een andere ontwikkelingsfase vaak veel inspanning.

Vrijheid in gebondenheid

Om tot een bepaalde mate van zelfstandigheid te komen, leren de kinderen te werken binnen een gestructureerde vrijheid. Dat betekent dat ze hun eigen keuzes kunnen maken en er de verantwoordelijkheid voor dragen. Het betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Binnen de structuur van het onderwijs leren de kinderen hun eigen weg te vinden. ‘Vrijheid in gebondenheid’ noemt Maria Montessori dat.
Het montessorimateriaal waarborgt de doorgaande lijn in de leerontwikkeling van het kind (van zintuiglijk materiaal, via concreet materiaal naar abstract materiaal). Het materiaal heeft de mogelijkheid tot zelfontwikkeling en zelfcontrole.

Op deze manier proberen we zo goed mogelijk de continue ontwikkeling van het kind te waarborgen.