Slide thumbnail

Medezeggenschapsraad

Op deze pagina treft u informatie met betrekking tot de medezeggenschapsraad van onze school. U kunt hier de agenda’s en vastgestelde notulen aantreffen evenals andere voor u nuttige informatie vanuit de MR.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

namens de ouders/verzorgers
Jef Schoonen (vice-voorzitter),
Natasja van de Geijn
Micha De Gier
Jacqueline Meerding

namens het team
Lucia Rozendal (secretaris en penningmeester)
Arnout Visschedijk
José van den Bemd
Brigit van Nassau

U kunt de Medezeggenschapsraad bereiken door te mailen naar: mr@ombsziezo.nl

Vergaderingen van de mr zijn openbaar. U bent dus welkom als toehoorder. Voorafgaand aan iedere vergadering kunt u (vanaf 19.15 uur) bovendien de leden van de mr aanspreken indien u persoonlijke vragen of opmerkingen heeft (inloop spreekkwartier).

Notulen MR Ombs ZieZo:

Vastgestelde notulen MR 19-06-2018
Goedgekeurde Notulen MR 17-04-2018
Goedgekeurde Notulen MR 14-03-2018
Goedgekeurde Notulen MR 30-01-2018