Slide thumbnail

Medezeggenschapsraad

Op deze pagina treft u informatie met betrekking tot de medezeggenschapsraad van onze school. U kunt hier de agenda’s en vastgestelde notulen aantreffen evenals andere voor u nuttige informatie vanuit de MR. We hebben ook een huishoudelijk reglement. Dat is hier te downloaden.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

namens de ouders/verzorgers
Micha De Gier (voorzitter)
Anouk Koning
Jacqueline Meerding (vice-voorzitter)

namens het team
Lucia Rozendal (secretaris en penningmeester)
Arnout Visschedijk
Brigit van Nassau

U kunt de Medezeggenschapsraad bereiken door te mailen naar: mr@ombsziezo.nl

Vergaderingen van de mr zijn openbaar. U bent dus welkom als toehoorder. Voorafgaand aan iedere vergadering kunt u (vanaf 19.15 uur) bovendien de leden van de MR aanspreken indien u persoonlijke vragen of opmerkingen heeft (inloop spreekkwartier). De MR vergaderingen schooljaar 20/21 zijn op: 3 november, 9 december, 28 januari, 9 maart, 14 april, 19 mei en 1 juli.

MR jaaroverzicht 2019- 2020
Activiteitenplan 2019-2020
MR jaaroverzicht 2018-2019

Notulen MR Ombs ZieZo:
MR notulen 08-07-2021
MR-notulen 19-05-2021
MR notulen 14-04-2021
MR-notulen 16-03-2021
MR notulen 28-01-2021
MR notulen 09-12-2020
MR notulen 28-01-2020
MR notulen 24-06-2020
MR notulen 12-12-2019
MR-notulen 24-09-2019
MR notulen 19-06-2019
MR notulen 21-05-2019
MR notulen 11-04-2019
MR notulen 13-03-2019
MR notulen 31-01-2019