Slide thumbnail

Medezeggenschapsraad

https://www.ombsziezo.nl/wp-content/uploads/2019/07/21-05-2019-MRnotulen.pdfOp deze pagina treft u informatie met betrekking tot de medezeggenschapsraad van onze school. U kunt hier de agenda’s en vastgestelde notulen aantreffen evenals andere voor u nuttige informatie vanuit de MR.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

namens de ouders/verzorgers
Micha De Gier (voorzitter)
Jef Schoonen (vice-voorzitter),
Natasja van de Geijn
Jacqueline Meerding

namens het team
Lucia Rozendal (secretaris en penningmeester)
Arnout Visschedijk
José van den Bemd
Brigit van Nassau

U kunt de Medezeggenschapsraad bereiken door te mailen naar: mr@ombsziezo.nl

Vergaderingen van de mr zijn openbaar. U bent dus welkom als toehoorder. Voorafgaand aan iedere vergadering kunt u (vanaf 19.15 uur) bovendien de leden van de mr aanspreken indien u persoonlijke vragen of opmerkingen heeft (inloop spreekkwartier).

Activiteitenplan 2019-2020

Notulen MR Ombs ZieZo:

MR notulen 19-06-2019
MR notulen 21-05-2019
MR notulen 11-04-2019
MR notulen 13-03-2019
MR notulen 31-01-2019
MR notulen 11-12-2018
MR notulen 18-09-2018