Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Op deze pagina treft u informatie met betrekking tot de medezeggenschapsraad van onze school. U kunt hier de agenda’s en vastgestelde notulen aantreffen evenals andere voor u nuttige informatie vanuit de MR. We hebben ook een huishoudelijk reglement. 

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

namens de ouders/verzorgers
Micha De Gier (voorzitter), Nadia Lamrhari en Jacqueline Meerding (vice-voorzitter)

namens het team
Lucia Rozendal (secretaris en penningmeester), Esther Antonissen en Brigit van Nassau

U kunt de Medezeggenschapsraad bereiken door te mailen naar: lucia.rozendal@stichtingobo.nl

Vergaderingen van de mr zijn openbaar. U bent dus welkom als toehoorder. Voorafgaand aan iedere vergadering (15.15 of 19.15 uur) kunt u indien gewenst de leden van de MR aanspreken wanneer u persoonlijke vragen of opmerkingen heeft (inloop spreekkwartier).

De MR vergaderingen schooljaar 22/23 zijn op:
– 22-09 (16.30 uur)
– 02-11 (19.30 uur)
– 15-12 (15.30 uur)
– 24-01 (19.30 uur)
– 15-03 (15.30 uur)
– 13-04 (19.30 uur)
– 25-05 (15.30 uur)
– 20-06 (19.30 uur)

Van links naar rechts: Brigit, Nadia, Jacqueline, Lucia, Esther en Micha.