Slide thumbnail

Medezeggenschapsraad

Op deze pagina treft u informatie met betrekking tot de medezeggenschapsraad van onze school. U kunt hier de agenda’s en vastgestelde notulen aantreffen evenals andere voor u nuttige informatie vanuit de MR.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

namens de ouders/verzorgers
Cas Christiani (voorzitter), zitting vanaf sept. 2012. Zitting tot sept. 2018
Jef Schoonen (vice-voorzitter), zitting vanaf sept. 2017. Zitting tot sept. 2020
Natasja van de Geijn, zitting vanaf sept. 2016. Zitting tot sept. 2019
Véronique Roks, zitting vanaf sept. 2017. Zitting tot sept. 2020

namens het team
Arnout Visschedijk (secretaris en penningmeester), zitting vanaf sept. 2009. Zitting tot sept. 2018
José van den Bemd, zitting vanaf sept. 2016. Zitting tot sept. 2019
Brigit van Nassau, zitting vanaf sept. 2015. Zitting tot sept. 2018
Lucia Rozendal, zitting vanaf sept. 2014. Zitting tot sept. 2020

U kunt de Medezeggenschapsraad bereiken door te mailen naar: mr@mbsziezo.nl

Vergaderingen van de mr zijn openbaar. U bent dus welkom als toehoorder. Voorafgaand aan iedere vergadering kunt u (vanaf 19.15 uur) bovendien de leden van de mr aanspreken indien u persoonlijke vragen of opmerkingen heeft (inloop spreekkwartier).

Notulen MR Ombs ZieZo:

Goedgekeurde Notulen MR 14-03-2018
Goedgekeurde Notulen MR 30-01-2018
Goedgekeurde notulen MR 07-11-2017
Goedgekeurde notulen MR 28-09-2017
Goedgekeurde notulen MR ombs ZieZo 15-03-2017
Vastgestelde notulen 11-04-2017

Vastgestelde notulen MR 30-05-2017

Notulen MR 22-06-2017