Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Op deze pagina treft u informatie met betrekking tot de medezeggenschapsraad van onze school. U kunt hier de agenda’s en vastgestelde notulen aantreffen evenals andere voor u nuttige informatie vanuit de MR. We hebben ook een huishoudelijk reglement. 

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?

 

namens de ouders/verzorgers
Micha De Gier (voorzitter)
Nadia Lamrhari
Jacqueline Meerding (vice-voorzitter)

namens het team
Lucia Rozendal (secretaris en penningmeester)
Esther Antonissen
Brigit van Nassau

U kunt de Medezeggenschapsraad bereiken door te mailen naar: mr@ombsziezo.nl

Vergaderingen van de mr zijn openbaar. U bent dus welkom als toehoorder. Voorafgaand aan iedere vergadering kunt u (vanaf 19.15 uur) bovendien de leden van de MR aanspreken indien u persoonlijke vragen of opmerkingen heeft (inloop spreekkwartier). De MR vergaderingen schooljaar 21/22 zijn op: 29 juni. Voor komend schooljaar zijn de vergaderingen gepland op: 27-09, 02-11, 15-12, 24-01, 05-03, 13-04, 25-05, 20-06