Kleuterbouw

Kleuterbouw

Bij het onderwijs aan kleuters komen veel ontwikkelingsgebieden aan bod. Lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling, de ontwikkeling op het gebied van taal, muziek, het omgaan met elkaar – het is allemaal even belangrijk. Al spelend en werkend leren kinderen een heleboel. Alle ervaringen die zij opdoen met bouw- en constructiemateriaal en met spelmateriaal voor binnen en buiten zijn belangrijk. Ze beleven aan den lijve abstracte begrippen als hoog-laag, dik-dun, veraf-dichtbij e.d.

Met behulp van het ontwikkelingsmateriaal krijgen de begrippen een naam en gaan de kinderen verschillen en overeenkomsten opmerken. Zodoende zijn ze op een vanzelfsprekende manier bezig met het voorbereidend rekenen, taal en schrijven.

Taalontwikkeling

De taalontwikkeling wordt bij de kleuters doorlopend gestimuleerd, vaak met hun eigen belevingen als uitgangspunt. In de kring vinden gesprekken plaats, de leerkracht leest voor en vertelt, de kinderen doen vraag- en antwoordspelletjes en ze leren gedichtjes. Deze kinderen krijgen wekelijks extra taaloefeningen om het taalbegrip zo groot mogelijk te laten worden.

Het zelf kiezen, werk klaarleggen en zelfstandig werken met het materiaal stellen eisen aan het organisatievermogen van het kind: het leert voorbereiden, handelen, werk overzien, afmaken en de werkjes na gebruik opruimen. Zo ontwikkelt het kind naast een speelhouding ook een werkhouding. De kleuters krijgen de gelegenheid naar eigen aanleg, tempo en ontwikkelingsniveau te werken.

Door middel van lesjes met het huishoudelijk materiaal en lesjes in orde, beleefdheid en hygiëne leren de kinderen zorgdragen voor zichzelf en hun omgeving. De creatieve ontwikkeling is verweven in het dagelijks programma. We bieden verschillende technieken aan en er is gelegenheid tot vrij werken met klei, verf, papier, enz. Wekelijks komt er een vakleerkracht muziek in de klas. Op meerdere momenten verweeft de eigen leerkracht muziek met andere activiteiten.

Rekenontwikkeling

Naast de taalontwikkeling neemt natuurlijk ook de rekenontwikkeling een belangrijke plaats in. Maria Montessori heeft een heel uitgebreide rekenlijn met daarbij veel verschillende materialen ontwikkeld. Zo zijn er in de rekenkast in de kleuterbouw veel verschillende sorteer- en telmaterialen te vinden en materialen om kleine sommen te leren maken.

Uniek aan de rekenlijn is dat er al vanaf de kleuterbouw gewerkt kan worden met grotere getallen. Maria Montessori heeft heel concreet materiaal ontwikkeld om inzicht te krijgen in het tientallig stelsel. Met het gouden materiaal kan het jonge kind aan de slag met tientallen, honderden en duizenden.