Het montessorimateriaal

Het montessorimateriaal

Het materiaal neemt een belangrijke plaats in binnen het montessorionderwijs. Het materiaal is een middel om al werkend en handelend begrippen en vaardigheden te leren.

Het is een schakel tussen doen en denken. Veel van de materialen zijn door Maria Montessori en haar medewerkers in de beginperiode van het montessorionderwijs ontwikkeld en in de loop van de decennia hebben zij hun waarde behouden.

Er worden steeds nieuwe montessorimaterialen ontwikkeld en uitgegeven. Dit materiaal moet aan bepaalde eisen voldoen. Daarnaast passen we algemene leermiddelen aan voor individueel werken. De leerkrachten maken ook zelf materialen voor hun eigen groep: ‘werkjes’ die inspelen op de interesse en behoeftes van de kinderen.