Groepen

Groepen

Op de Montessorischool zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in groepen. In onze kleuterbouw zitten de kinderen van vier tot en met zes jaar. In de onderbouw zitten kinderen van zes tot en met acht jaar. In de middenbouw zitten kinderen van acht tot en met tien jaar en in de bovenbouw kinderen van tien tot en met twaalf jaar. Hierdoor ontstaat een gevarieerde sociale omgeving, die de ervaringen van de kinderen op dat gebied verrijkt. Combinatieklassen zijn er dus niet uit noodzaak, maar uit principe.

Elk kind hoort een paar keer in zijn schooltijd tot de jongsten, maar ook een paar keer tot de oudsten in de groep. Elk jaar verandert de groepssamenstelling, doordat de oudsten naar de volgende bouw gaan en er nieuwe jongsten bij komen. De leerstof voor de bouw is in de klas aanwezig. Net zoals een gedeelte van de leerstof die voor of na deze twee leerjaren komt. Jongere leerlingen zien de ouderen met bepaalde materialen werken. Dit motiveert hen om andere en/of moeilijkere werkjes te kiezen. De oudere kinderen kunnen de jongere helpen. Ze ervaren dat ze hun kennis aan anderen kunnen overdragen. Het helpen is geen ‘must’, maar gaat heel vanzelfsprekend.