Bestuur

Bestuur

Per 1 januari 2011 vormen de besturen van de openbare basisscholen van de gemeenten Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Drimmelen de ‘Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant’.

De Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant vormt het bovenschools management van alle zestien openbare basisscholen tussen het Haringvliet en de Belgische grens. Zij besturen de scholen op hoofdlijnen. Daarmee creëren ze de kaders waarbinnen scholen goed onderwijs kunnen geven, zoals financiële stabiliteit en een efficiënt personeelsbeleid.

Zie voor meer informatie over Stichting Openbaar BasisOnderwijs West-Brabant www.obo-wbr.nl