Activiteiten

Activiteiten

Gedurende dit schooljaar hebben we enkele activiteiten die voor aanvang van de schooldag of na afloop van de schooldag plaatsvinden. Dit zijn de data:

  • woensdagochtend 30 september: opening van de kinderboekenweek
  • vrijdagochtend 20 november: fietsverlichtingsactie
  • Week 41 en 42: twee weken oudergesprekken na schooltijd tot ongeveer half 5
  • vrijdagochtend 4 december: Sinterklaasviering
  • Donderdagavond 17 december: kerstviering
  • 23 en 25 februari heel de middag en avond: oudergesprekken
  • maandochtend 22 maart: vertrek groepen 7/8 op werkweek
  • maandagochtend  12 april: vertrek groepen5/6 op kamp
  • donderdagochtend 27 mei : vertrek kleutergroepen op schoolreis
  • 13 en 15 juli heel de middag en avond: oudergesprekken

Natuurlijk vinden er onder schooltijd ook activiteiten plaats die op het plein plaats vinden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een carnavalsviering, een sportdag van de kleuterbouw of het afscheid van de 8e groepers aan het einde van het jaar.“