Per 19-08-2019 is er binnen OBO vacatureruimte op bepaalde scholen.

In de CAO PO staat in artikel 2.6 lid 4, dat vrijkomende vacatureruimte, na eerdere verplichtingen, bij voorrang moet worden aangeboden aan werknemers met een deeltijdbetrekking. Hoewel uitbreiding formeel ook kan buiten de huidige werklocatie van een werknemer, geeft OBO er de voorkeur aan met name op de huidige werklocatie (als daar vacatureruimte is) de werktijdfactor te verhogen.

Uiteraard zal voor eventuele toekenning van extra werktijd eerst overleg met de directeur van de school worden gevoerd. De vacatures zijn tegelijkertijd opengesteld voor externen.

  • Wending in Roosendaal (± wtf 0,7875)
  • ZieZo in Roosendaal (± wtf 1,0000)

Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden in bovengenoemde. Voor specifieke informatie m.b.t. een school kunt u contact opnemen met de betreffende directeur. De (aanvullende) aanstelling is vooralsnog voor één schooljaar: van 19-08-2019 tot en met 10-07-2020. Er wordt naar gestreefd de aanstelling voor onbepaalde tijd voort te zetten.

Wilt u reageren?
Uw brief met daarin uw voorkeur(en) moet vóór 11 mei 2019 per e-mail zijn ingediend bij de Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, t.a.v. dhr. Ernst Steffens esteffens@obo-wbr.nl